Správcem Vašich osobních údajů je: Iva Balounová, Borová 5158, Chomutov

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dookladu
Dále pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží a včastné dodání.

Jméno, příjmení, oslovení
Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
Telefonní číslo
E-mailová adresa
IP adresa
Historie nákupů

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

  • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Zřízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měcíců od ukončení poskytování služby

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti.